Slider

Календар на събитията


Дни на минералите

Музей "Земята и хората"
бул. „Черни връх“ 4
София
http://www.earthandman.org
ХХIX Софийска международна изложба на минерали, фосили и скъпоценни камъни.

петък 11 октомври 2019

София

бул. „Черни връх“ 4

n/a