Slider

Календар на събитията


БАЯДЕРКА

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg
Балет по музика на Лудвиг Минкус
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 3:15
Антракти 1

събота 10 ноември 2018

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30

n/a