Slider

Календар на събитията


ВИВАЛДИ В ЧЕРВЕНО

Зала "България"
ул. „Георги Бенковски” 1
София
02 988 31 95
http://www.sofiaphilharmonic.com
Вивалди – 10 цигулкови концерта Кварто Кварет и Софийски солисти.

сряда 10 април 2019

София

ул. „Георги Бенковски” 1

n/a