Slider

Календар на събитията


Филхармоници и приятели I

Зала "България"
ул. „Георги Бенковски” 1
София
02 988 31 95
http://www.sofiaphilharmonic.com

неделя 10 март 2019

София

ул. „Георги Бенковски” 1

n/a