Slider

Календар на събитията


КАРМЕН-СЮИТА БОЛЕРО

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg
По музика на Жорж Бизе-Родион Шчедрин / Морис Равел
Голяма зрителна зала

Музикално и танцово изкуство

сряда 10 февруари 2021 19:00

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30

Нашата анкета

Какво в туристическия ни сайт беше най-полезно за вас?
Можете да изберете един отговор:
Резултати Всички анкети