Slider

Календар на събитията


БРЕМЕНСКИТЕ МУЗИКАНТИ

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg
Мюзикъл за деца от Александър Владигеров
Сцена: Голяма сцена

неделя 09 декември 2018

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30

n/a