Slider

Календар на събитията


ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg
Опера от Парашкев Хаджиев - нова адаптация
Сцена: Малка сцена

събота 09 декември 2017

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30

n/a