Slider

Календар на събитията


10 сонати на БЕТОВЕН за пиано и цигулка и 24 капричии от Паганини

Зала "България"
ул. „Георги Бенковски” 1
София
02 988 31 95
http://www.sofiaphilharmonic.com
Концерт на студенти и курсисти на проф. д-р Марио Хосен
На рояла Нона Кринчева
ПРОГРАМА:
Петър Владимиров – Лудвиг ван Бетховен – 2-ра соната за цигулка и пиано
Виктор Василев – Николо Паганини – Каприз № 9
Виктория Маринова – Николо Паганини – Капризи № 5 и № 14
Лудвиг ван Бетховен – 3-та соната за цигулка и пиано
Кай Огнянов – Николо Паганини – Каприз № 19
Александър Зайранов – Николо Паганини – Капризи № 8 и № 15
Лиляна Попдимитрова – Лудвиг ван Бетховен 10-та соната за цигулка и пиано
Лора Маркова – Николо Паганини – Каприз № 24

събота 09 март 2019

София

ул. „Георги Бенковски” 1

n/a