Slider

Календар на събитията


ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg
Спектакъл за деца от Александър Владигеров

петък 08 декември 2017

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30

n/a