Slider

Календар на събитията


Месомания

Интер Експо център
бул. „Цариградско шосе“ 147
София
http://iec.bg
Междуанродно изложение за месо, месни продукти, адитиви, опаковки, машини и технологии
ОРГАНИЗАТОР:
Асоциация на месопреработвателите в България и Интер Експо Център

сряда 06 ноември 2019

София

бул. „Цариградско шосе“ 147

n/a

Нощ на звездите

Нашата анкета

Какво в туристическия ни сайт беше най-полезно за вас?
Можете да изберете един отговор:
Резултати Всички анкети