Slider

Календар на събитията


Булпек

Интер Експо център
бул. „Цариградско шосе“ 147
София
http://iec.bg
Международно изложение за хляб, хлебни и сладкарски изделия, суровини, адитиви, машини, оборудване и технологии, опаковки
ОРГАНИЗАТОР:
Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите и Интер Експо Център

Бизнес събития

сряда 06 ноември 2019

София

бул. „Цариградско шосе“ 147

Нашата анкета

Какво в туристическия ни сайт беше най-полезно за вас?
Можете да изберете един отговор:
Резултати Всички анкети