Slider

Календар на събитията


Water Tech Expo

Интер Експо център
бул. „Цариградско шосе“ 147
София
http://iec.bg
Води и воден мениджмънт
Изложение, което представя ефективни технологии за вододобив, за пречистване на питейни и отпадни води, за водоснабдяване, за измерване, регулиране и анализ.

сряда 06 март 2019

София

бул. „Цариградско шосе“ 147

n/a