Slider

Календар на събитията


SECURITY EXPO

Интер Експо център
бул. „Цариградско шосе“ 147
София
http://iec.bg
Цялостни решения за сигурност и безопасност
Изложение за Системи за сигурност и комуникации, контрол и наблюдение на обекти, пожароизвестителна и пожарогасителна техника, транспортни средства.

сряда 06 март 2019

София

бул. „Цариградско шосе“ 147

n/a