Slider

Календар на събитията


БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА

Интер Експо център
бул. „Цариградско шосе“ 147
София
http://iec.bg
Специализиран форум за строителна техника, машини, инструменти, изолации, строителни материали, дограми, врати, прозорци, санитарно оборудване,
енергийно ефективно, екологично и функционално строителство.

неделя 03 март 2019

София

бул. „Цариградско шосе“ 147

n/a