Slider

Календар на събитията


Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today
Search
Търси

Бизнес събития

вторник 23 октомври 2018
22 октомври 2018 - 28 октомври 2018
Октомври 2018
07.11.2018 - 11.11.2018

ИЗЛОЖЕНИЕ SIHRE

СИХРЕ – международно изложение за хотелско, ресторантско, кетъринг и СПА оборудване.
Поредност: 18-то издание
Организатор: ИЕЦ и Национална асоциация Хотел Ресторант Кафетерия.
Бизнес събития
07.11.2018 - 11.11.2018

ИЗЛОЖЕНИЕ БУЛПЕК

Профил: хлебопроизводство и сладкарство
Поредност: 25-то издание
Организатор: Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите и Интер Експо Център
Бизнес събития
07.11.2018 - 11.11.2018

ИЗЛОЖЕНИЕ ИНТЕРФУД И ДРИНК

Профил: храни, напитки, опаковки, машини и технологии
Поредност: 17-то издание
Организатор: Интер Експо Център
Бизнес събития
07.11.2018 - 11.11.2018

ИЗЛОЖЕНИЕ МЕСОМАНИЯ

Профил: месо и месни продукти
Поредност: 25-то издание
Организатор: Асоциация на месопреработвателите в България и Интер Експо Център
Бизнес събития
07.11.2018 - 11.11.2018

ИЗЛОЖЕНИЕ САЛОН НА ВИНОТО

Профил на изложбата: вино и спиртни напитки
Поредност: 17-то издание
Организатор: Интер Експо Център и
Национална лозаро-винарска камара
Бизнес събития
07.11.2018 - 11.11.2018

ИЗЛОЖЕНИЕ СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО

Профил на изложбата: мляко и млечни продукти.
Поредност: 15-то издание
Организатор: Интер Експо Център и Асоциация на млекопреработвателите в България.
Бизнес събития