Новини

Рейтинг BB+

STANDARD AND POOR'S ПОТВЪРДИ КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ НА СОФИЯ

Международната рейтингова агенция “Стандарт енд Пуърс” потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на София. Той остава BB+ със стабилна перспектива, колкото е на държавата. По правило община не може да има по-висок кредитен рейтинг от този на държавата. Потвърденият рейтинг е признание за Столична община и добра предпоставка за привличане на инвестиции в града. Финансовата политика, устойчивата приходна база, ясните приоритети и цели за развитието на града са свидетелство за стабилността на Столична община като партньор и база за инвестиции.