Календар на събитията

Monthly View
See by month

Monthly View

май 2017
май 2017
07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

01-07
Май
Фестивали и чествания

Фестивал Златен кукер

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

01-07
Май
Фестивали и чествания

Фестивал Златен кукер

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

02
Май
Музикално и танцово изкуство

КОНЦЕРТ НА НАЦИОНАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО – НУТИ

Национална опера и балет

03
Май
Музикално и танцово изкуство

БАХ И ЛУТЕР

Зала "България"

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

03
Май
Музикално и танцово изкуство

ФРАНК, ПУЛЕНК, РАВЕЛ

Зала "България"

01-07
Май
Фестивали и чествания

Фестивал Златен кукер

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

03
Май
Музикално и танцово изкуство

КОНЦЕРТ НА НАЦИОНАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО – НУТИ

Национална опера и балет

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

01-07
Май
Фестивали и чествания

Фестивал Златен кукер

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

04
Май
Музикално и танцово изкуство

ЛИЛИ И ВЪЛШЕБНОТО БИСЕРЧЕ

Национална опера и балет

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

01-07
Май
Фестивали и чествания

Фестивал Златен кукер

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

05
Май
Музикално и танцово изкуство

ЛИЛИ И ВЪЛШЕБНОТО БИСЕРЧЕ

Национална опера и балет

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

01-07
Май
Фестивали и чествания

Фестивал Златен кукер

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

06
Май
Спортни събития

5 KM RUN

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

07-13
Май
03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

01-07
Май
Фестивали и чествания

Фестивал Златен кукер

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

08
Май
Музикално и танцово изкуство

КОНЦЕРТ НА УЧИЛИЩЕ ДОРИС ТЕНЕДИ

Национална опера и балет

07-13
Май
03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

08
Май
09
Май
Бележити дати

Ден на Европа

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

07-13
Май
03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

09
Май
Музикално и танцово изкуство

ВОЕНЕН РЕКВИЕМ

Зала "България"

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

07-13
Май
03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

10
Май
Музикално и танцово изкуство

СОФИЯ КВАРТЕТ

Зала "България"

10
Май
Музикално и танцово изкуство

ВАСИЛИС КАРАС

Зала "Арена Армеец"

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

11-14
Май
Фестивали и чествания

СОФИЙСКИ ФЕСТИВАЛ НА НАУКАТА

София тех парк

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

07-13
Май
03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

11
Май
Музикално и танцово изкуство

КАМЕРЕН КОНЦЕРТ – ЕМФ

Зала "България"

11
Май
Музикално и танцово изкуство

CATS – ОРИГИНАЛНИЯТ МЮЗИКЪЛ
ОТ БРОДУЕЙ

Национален дворец на културата

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

11-14
Май
Фестивали и чествания

СОФИЙСКИ ФЕСТИВАЛ НА НАУКАТА

София тех парк

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

07-13
Май
03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

12
Май
Музикално и танцово изкуство

ТРИТЕ ПРАСЕНЦА - ЮБИЛЕЕН СПЕКТАКЪЛ

Национална опера и балет

12
Май
Музикално и танцово изкуство

ОТ СЕВЕР И ОТ ЮГ

Зала "България"

12
Май
Музикално и танцово изкуство

CATS – ОРИГИНАЛНИЯТ МЮЗИКЪЛ
ОТ БРОДУЕЙ

Национален дворец на културата

13-14
Май
Спортни събития

ВОЛЕЙБОЛЕН ФЕСТИВАЛ

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

11-14
Май
Фестивали и чествания

СОФИЙСКИ ФЕСТИВАЛ НА НАУКАТА

София тех парк

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

07-13
Май
03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

13
Май
Спортни събития

5 KM RUN

13
Май
Музикално и танцово изкуство

РИГОЛЕТО

Национална опера и балет

13
Май
Музикално и танцово изкуство

КАВАЛЕРЪТ НА РОЗАТА (Р. ЩРАУС)

13
Май
Музикално и танцово изкуство

CATS – ОРИГИНАЛНИЯТ МЮЗИКЪЛ
ОТ БРОДУЕЙ

Национален дворец на културата

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

11-14
Май
Фестивали и чествания

СОФИЙСКИ ФЕСТИВАЛ НА НАУКАТА

София тех парк

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

14
Май
Музикално и танцово изкуство

DEEP PURPLE

Зала "Арена Армеец"

14
Май
Музикално и танцово изкуство

ДОН КИХОТ

Национална опера и балет

14
Май
Музикално и танцово изкуство

CATS – ОРИГИНАЛНИЯТ МЮЗИКЪЛ
ОТ БРОДУЕЙ

Национален дворец на културата

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

16
Май
16
Май
Музикално и танцово изкуство

EUROPE

Зала "Арена Армеец"

17-19
Май
Бизнес събития

БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ
ХУМАННА И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Интер Експо център

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

17
Май
Музикално и танцово изкуство

FOR ELLA: ПАТИ ОСТИН
ИЗПЪЛНЯВА ПЕСНИТЕ НА ЕЛА ФИЦДЖЕРАЛ

Национален дворец на културата

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

18
Май
Музикално и танцово изкуство

ГАЛА КОНЦЕРТ НА УЧАСТВАЩИТЕ В
МАЙСТОРСКИЯ КЛАС НА АННА ТОМОВА СИНТОВА

Национална опера и балет

18
Май
Музикално и танцово изкуство

НЕО-БАРОК

Зала "България"

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

19
Май
Музикално и танцово изкуство

ТРАВИАТА

Национална опера и балет

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

20
Май
Спортни събития

5 KM RUN

20
Май
Музикално и танцово изкуство

ТРАВИАТА

Национална опера и балет

20
Май
Музикално и танцово изкуство

4+4 – ГОДИШНИТЕ ВРЕМЕНА
ОТ ВИВАЛДИ И ПИАЦОЛА

Зала "България"

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

21
Май
Музикално и танцово изкуство

ПАХИТА, НА КРИЛЕТЕ НА ТЕРПСИХОРА

Национална опера и балет

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

23
Май
Музикално и танцово изкуство

КОНЦЕРТ НА БАЛЕТНАТА ШКОЛА
НА МАША ИЛИЕВА

Национална опера и балет

23-28
Май
Фестивали и чествания

Пролетният базар на книгата

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

23-28
Май
Фестивали и чествания

Пролетният базар на книгата

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

24
Май
Музикално и танцово изкуство

ЦЕРЕМОНИЯ „ЗЛАТНО ПЕРО”

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

24
Май
Музикално и танцово изкуство

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Национална опера и балет

24
Май
Музикално и танцово изкуство

БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ ЦИРК
ПРОГРАМА ЦИРКUS 2.0

Зала "Арена Армеец"

25
Май
Църковни празници

ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

23-28
Май
Фестивали и чествания

Пролетният базар на книгата

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

23-28
Май
Фестивали и чествания

Пролетният базар на книгата

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

26-28
Май
Музикално и танцово изкуство

ЦИРК CIRQUE DU SOLEIL
VAREKAI

Зала "Арена Армеец"

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

23-28
Май
Фестивали и чествания

Пролетният базар на книгата

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

26-28
Май
Музикално и танцово изкуство

ЦИРК CIRQUE DU SOLEIL
VAREKAI

Зала "Арена Армеец"

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

27
Май
Спортни събития

5 KM RUN

27
Май
Музикално и танцово изкуство

ЗОРБА ГЪРКЪТ

Национална опера и балет

27
Май
Музикално и танцово изкуство

„Славянски трепети”- BELLA VOCE

Зала "България"

27
Май
Музикално и танцово изкуство

Рок NOSTRADAMUS

Национален дворец на културата

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

23-28
Май
Фестивали и чествания

Пролетният базар на книгата

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

26-28
Май
Музикално и танцово изкуство

ЦИРК CIRQUE DU SOLEIL
VAREKAI

Зала "Арена Армеец"

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

28
Май
Музикално и танцово изкуство

"КАРМЕН" и "РАПСОДИЯ В СИНЬО"

Национална опера и балет

28
Май
Музикално и танцово изкуство

ЛЮБОВНИ СЦЕНИ

Зала "България"

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

31
Май
Бизнес събития

ПСИХОЛОГИЯ НА ПРОДАЖБИТЕ С БРАЙЪН ТРЕЙСИ

Интер Експо център

10-06
Май
Юни
Фестивали и чествания

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

31
Май
Музикално и танцово изкуство

Вълкът и седемте козлета

Национална опера и балет

31
Май

 

Избор на ден

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
week 18 1 2 3 4 5 6 7
week 19 8 9 10 11 12 13 14
week 20 15 16 17 18 19 20 21
week 21 22 23 24 25 26 27 28
week 22 29 30 31