Календар на събитията

Monthly View
See by month

Monthly View

април 2017
април 2017
31-23
Мар
Апр
Изложби

Изложба ПОЛЕТА на Елена Яневска

Галерия Васка Емануилова

01
Апр
30-23
Мар
Апр
Музикално и танцово изкуство

Цирк Балкански

01
Апр
Музикално и танцово изкуство

Мюзикъл
КАРМЕН - ледено шоу с Албена Денкова

Зала "Арена Армеец"

01
Апр
Музикално и танцово изкуство

ПЕПЕЛЯШКА

Национална опера и балет

31-23
Мар
Апр
Изложби

Изложба ПОЛЕТА на Елена Яневска

Галерия Васка Емануилова

02
Апр
30-23
Мар
Апр
Музикално и танцово изкуство

Цирк Балкански

02
Апр
Музикално и танцово изкуство

Мюзикъл
КАРМЕН - ледено шоу с Албена Денкова

Зала "Арена Армеец"

02
Апр
Музикално и танцово изкуство

ES IST GENUG

Зала "България"

02
Апр
Музикално и танцово изкуство

ДАМАТА С КАМЕЛИИТЕ

Национална опера и балет

31-23
Мар
Апр
Изложби

Изложба ПОЛЕТА на Елена Яневска

Галерия Васка Емануилова

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

30-23
Мар
Апр
Музикално и танцово изкуство

Цирк Балкански

04-06
Апр
Бизнес събития

ВОДА СОФИЯ
Води и воден мениджмънт

Интер Експо център

31-23
Мар
Апр
Изложби

Изложба ПОЛЕТА на Елена Яневска

Галерия Васка Емануилова

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

30-23
Мар
Апр
Музикално и танцово изкуство

Цирк Балкански

31-23
Мар
Апр
Изложби

Изложба ПОЛЕТА на Елена Яневска

Галерия Васка Емануилова

05-07
Апр
03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

30-23
Мар
Апр
Музикално и танцово изкуство

Цирк Балкански

31-23
Мар
Апр
Изложби

Изложба ПОЛЕТА на Елена Яневска

Галерия Васка Емануилова

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

30-23
Мар
Апр
Музикално и танцово изкуство

Цирк Балкански

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

06
Апр
Музикално и танцово изкуство

LA CAMPANELLA

Зала "България"

06
Апр
Музикално и танцово изкуство

ГРАФА – КОНЦЕРТ

Зала "Арена Армеец"

07-09
Апр
07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

31-23
Мар
Апр
Изложби

Изложба ПОЛЕТА на Елена Яневска

Галерия Васка Емануилова

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

30-23
Мар
Апр
Музикално и танцово изкуство

Цирк Балкански

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

07
Апр
Музикално и танцово изкуство

ПЕТРУШКА / ЖАР ПТИЦА

Национална опера и балет

07-09
Апр
07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

31-23
Мар
Апр
Изложби

Изложба ПОЛЕТА на Елена Яневска

Галерия Васка Емануилова

08
Апр
Църковни празници

Лазаровден

08
Апр
03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

30-23
Мар
Апр
Музикално и танцово изкуство

Цирк Балкански

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

08
Апр
Спортни събития

5 KM RUN

08
Апр
Музикално и танцово изкуство

НЕБЕ И ЗЕМЯ

Зала "България"

08
Апр
Музикално и танцово изкуство

ПЕТРУШКА / ЖАР ПТИЦА

Национална опера и балет

08
Апр
Музикално и танцово изкуство

Филми, Кино
TITANIC LIVE

Национален дворец на културата

09
Апр
Фестивали и чествания

Великденски фермерски пазар

07-09
Апр
07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

31-23
Мар
Апр
Изложби

Изложба ПОЛЕТА на Елена Яневска

Галерия Васка Емануилова

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

09
Апр
Църковни празници

Цветница

30-23
Мар
Апр
Музикално и танцово изкуство

Цирк Балкански

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

09
Апр
Музикално и танцово изкуство

ЛЮБОВЕН ЕЛИКСИР

Национална опера и балет

09
Апр
Музикално и танцово изкуство

ВЕЛИКДЕНСКИ ОРГАНОВ КОНЦЕРТ

Зала "България"

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

31-23
Мар
Апр
Изложби

Изложба ПОЛЕТА на Елена Яневска

Галерия Васка Емануилова

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

30-23
Мар
Апр
Музикално и танцово изкуство

Цирк Балкански

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

31-23
Мар
Апр
Изложби

Изложба ПОЛЕТА на Елена Яневска

Галерия Васка Емануилова

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

30-23
Мар
Апр
Музикално и танцово изкуство

Цирк Балкански

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

31-23
Мар
Апр
Изложби

Изложба ПОЛЕТА на Елена Яневска

Галерия Васка Емануилова

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

30-23
Мар
Апр
Музикално и танцово изкуство

Цирк Балкански

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

12
Апр
Бизнес събития

ПСИХОЛОГИЯ НА ПРОДАЖБИТЕ С БРАЙЪН ТРЕЙСИ

Интер Експо център

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

31-23
Мар
Апр
Изложби

Изложба ПОЛЕТА на Елена Яневска

Галерия Васка Емануилова

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

30-23
Мар
Апр
Музикално и танцово изкуство

Цирк Балкански

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

13
Апр
Музикално и танцово изкуство

ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ

Зала "България"

13
Апр
Музикално и танцово изкуство

Премиера - РЕКВИЕМ

Национална опера и балет

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

31-23
Мар
Апр
Изложби

Изложба ПОЛЕТА на Елена Яневска

Галерия Васка Емануилова

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

30-23
Мар
Апр
Музикално и танцово изкуство

Цирк Балкански

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

15
Апр
07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

31-23
Мар
Апр
Изложби

Изложба ПОЛЕТА на Елена Яневска

Галерия Васка Емануилова

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

30-23
Мар
Апр
Музикално и танцово изкуство

Цирк Балкански

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

15
Апр
Спортни събития

5 KM RUN

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

31-23
Мар
Апр
Изложби

Изложба ПОЛЕТА на Елена Яневска

Галерия Васка Емануилова

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

30-23
Мар
Апр
Музикално и танцово изкуство

Цирк Балкански

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

31-23
Мар
Апр
Изложби

Изложба ПОЛЕТА на Елена Яневска

Галерия Васка Емануилова

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

30-23
Мар
Апр
Музикално и танцово изкуство

Цирк Балкански

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

31-23
Мар
Апр
Изложби

Изложба ПОЛЕТА на Елена Яневска

Галерия Васка Емануилова

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

30-23
Мар
Апр
Музикално и танцово изкуство

Цирк Балкански

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

31-23
Мар
Апр
Изложби

Изложба ПОЛЕТА на Елена Яневска

Галерия Васка Емануилова

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

30-23
Мар
Апр
Музикално и танцово изкуство

Цирк Балкански

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

31-23
Мар
Апр
Изложби

Изложба ПОЛЕТА на Елена Яневска

Галерия Васка Емануилова

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

30-23
Мар
Апр
Музикално и танцово изкуство

Цирк Балкански

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

20
Апр
Музикално и танцово изкуство

РИТЪМЪТ НА АМЕРИКИТЕ

Зала "България"

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

31-23
Мар
Апр
Изложби

Изложба ПОЛЕТА на Елена Яневска

Галерия Васка Емануилова

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

30-23
Мар
Апр
Музикално и танцово изкуство

Цирк Балкански

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

21
Апр
Музикално и танцово изкуство

АТИЛА

Национална опера и балет

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

31-23
Мар
Апр
Изложби

Изложба ПОЛЕТА на Елена Яневска

Галерия Васка Емануилова

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

30-23
Мар
Апр
Музикално и танцово изкуство

Цирк Балкански

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

22
Апр
Спортни събития

5 KM RUN

22
Апр
Музикално и танцово изкуство

АТИЛА

Национална опера и балет

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

31-23
Мар
Апр
Изложби

Изложба ПОЛЕТА на Елена Яневска

Галерия Васка Емануилова

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

30-23
Мар
Апр
Музикално и танцово изкуство

Цирк Балкански

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

23
Апр
Музикално и танцово изкуство

ФОРТИСИМО ФАМИЛИЯ - ПРИКАЗКИ
ЗА САКСОФОНА

Зала "България"

23
Апр
Музикално и танцово изкуство

АТИЛА

Национална опера и балет

23
Апр
Музикално и танцово изкуство

КЛАСИКА И РОМАНТИКА

Зала "България"

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

24-28
Апр
Бизнес събития

Светът на мебелите

Интер Експо център

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

24
Апр
Музикално и танцово изкуство

СПЕЦИАЛНИ КОНЦЕРТИ В КАМЕРНА ЗАЛА

Зала "България"

25-26
Апр
Фестивали и чествания

WEBIT.FESTIVAL'17
re:Inventing Europe’s Future

София тех парк

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

25
Апр
Музикално и танцово изкуство

ФЛЕЙТА И АРФА

Зала "България"

25
Апр
Музикално и танцово изкуство

Ruth Koleva Symphony

Национален дворец на културата

25-26
Апр
Фестивали и чествания

WEBIT.FESTIVAL'17
re:Inventing Europe’s Future

София тех парк

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

26
Апр
Музикално и танцово изкуство

ДЖАНА НАНИНИ

Национален дворец на културата

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

28
Апр
Музикално и танцово изкуство

ДЖАКОМО ПУЧИНИ - специален концерт

Зала "България"

28
Апр
Музикално и танцово изкуство

Премиера - ПАХИТА, НА КРИЛЕТЕ
НА ТЕРПСИХОРА

Национална опера и балет

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

29
Апр
Спортни събития

5 KM RUN

29
Апр
Музикално и танцово изкуство

Премиера - ПАХИТА, НА КРИЛЕТЕ
НА ТЕРПСИХОРА

Национална опера и балет

29
Апр
Музикално и танцово изкуство

Поп - HITS ONLY
с участието на CC CATCH, SANDRA &
SAMANTHA FOX

Зала "Арена Армеец"

07-09
Апр
Юли
Изложби

ИЗЛОЖБА “ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ
ОТ НАДСЕНТМИКЛОШ”

Национален археологически музей

03-30
Апр
Май
Изложби

ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА РАЗЛИЧНАТА БЪЛГАРИЯ

Туристически информационен център - София

06-30
Апр
Юни
Изложби

Езическа България: власт и общество

Национален археологически музей

30
Апр
Музикално и танцово изкуство

Премиера - ПАХИТА, НА КРИЛЕТЕ
НА ТЕРПСИХОРА

Национална опера и балет

 

Избор на ден

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
week 13 1 2
week 14 3 4 5 6 7 8 9
week 15 10 11 12 13 14 15 16
week 16 17 18 19 20 21 22 23
week 17 24 25 26 27 28 29 30

Избор на месец